Binding in Blazor

In Blazor zijn functionaliteiten gedefinieerd als componenten en zo zijn er componenten die een gebruikersscherm hebben en waarnaar genavigeerd kan worden vanuit een menubalk. We hebben ook subcomponenten die deel uitmaken van een hoofdcomponent. Subcomponenten en hoofdcomponenten zijn met elkaar verbonden (binding) waarbij er twee vormen van binding zijn (One-way binding en Two-way binding). In deze post zullen we deze beide vormen van binding nader bekijken. Meer lezen? Klik op het plaatje of op de titel…

Binding in Blazor Meer lezen »