Blazor

Blazor Prerendering

Voor een web applicatie komt het erop neer dat via de browser een web server voor jou aan de slag gaat. Alles wordt inclusief de gewenste gegevens door de web server “gerendered” naar HTML en vervolgens naar de browser gestuurd.

Er kan naast het renderen ook “geprerendered” worden waarbij de web server alvast dingen naar de client prerendert. Daar achteraan komt het uiteindelijke “renderen”. Bijvoorbeeld omdat gegevens uit een Web API nog niet meteen beschikbaar zijn.

In deze post gaan we in op wat prerenderen is en waarom men dat wil en hoe je het uit kunt zetten. Meer lezen? Klik op het plaatje op op de titel…

Blazor Prerendering Meer lezen »

Blazor Render modes

Microsoft heeft op 14 november 2023 .Net Core 8 uitgebracht. In deze .Net-versie hebben ze ook Blazor onder handen genomen. Verschillende render modes kunnen vanaf nu gebruikt worden in een Blazor-project. In deze post gaan we in op wat het ‘renderen’ ook alweer was en wat m.b.t het ‘renderen’ binnen Blazor mogelijk is. Meer lezen? Klik op het plaatje of op de titel…

Blazor Render modes Meer lezen »

QuickGrid DataGrid Component

In deze post gaan we in op QuickGrid. Een Data Grid component dat door de ontwikkelaars van Blazor is gebouwd. Microsoft heeft geen eigen Blazor Component Library, maar de Microsoft ontwikkelaars van Blazor hebben dealniettemin toch een eigen datagrid component ontwikkeld (QuickGrid) om te kunnen voorzien in de “common needs” van de Blazor developers. We activeren in deze post stap voor stap de diverse features van QuickGrid en we bekijken wat elke feature met de user interface doet. Meer lezen? Klik op het plaatje of op de titel…

QuickGrid DataGrid Component Meer lezen »