Git en GitHub – Merge Conflicts

Een versiebeheersysteem biedt mogelijkheden voor het laten werken van meerdere mensen aan eenzelfde project. De situatie kan zich echter voordoen dat je bezig bent met een bestand en tegelijkertijd met jou iemand anders ook met het bestand bezig is geweest. Versiebeheersystemen zoals Git en GitHub weten dan niet meer wiens wijzigingen overgenomen moeten worden met een merge conflict als resultaat. In deze post zullen we het nader hebben over merge conflicts, wanneer ze precies optreden en hoe ze op te lossen. Meer lezen? Klik op het plaatje op op de titel…

Git en GitHub – Merge Conflicts Meer lezen »