Git

SourceTree

Met de Git Bash CLI kunnen Git commando’s ingegeven worden waarmee je het één en ander voor elkaar krijgt m.b.t. je lokale Git repository en je remote repository.

Veel gebruikers hebben toch liever een GUI (Graphical User Interface) omdat die wat gebruikersvriendelijker is en je niet hoeft te weten wat de te gebruiken (Git) commando’s zijn. In deze post gaan we SourceTree bekijken, een Git GUI tool van Atlassian. Meer lezen? Klik op het plaatje op op de titel…

SourceTree Meer lezen »

Git en GitHub – terughalen vorige versie (2)

In deze post zullen we nader ingaan op de “private” aanpassingen die betrekking hebben op situaties waarin je remote repository private is en een afspiegeling van je lokale PC mag wezen,

en situaties waarbij je nog niks hebt gepushed naar de remote repository en alles nog lokaal staat en je dingen wil corrigeren alvorens je de daadwerkelijke push doet naar de remote repository.

Voor de “private” situaties kan gebruik gemaakt worden van de git restore en de git reset welke we in deze post nader zullen bekijken. Meer lezen? Klik op het plaatje op op de titel…

Git en GitHub – terughalen vorige versie (2) Meer lezen »

Git en GitHub – terughalen vorige versie

Het doel van een versiebeheersysteem (VCS = Version Control System) is dat we bestanden kunnen volgen zodat we weten of de bestanden zijn gewijzigd en wat er aan de bestanden is gewijzigd en wanneer.

Een versiebeheersysteem verliest echter snel aan bestaansrecht als de VCS niet gebruikt kan worden voor het doen terughalen van een vorige versie.

In deze post zullen we ingaan op het terughalen van een vorige versie waarbij alles op zowel de lokale PC als de remote repository staat via pull requests en de commit historie intact moet blijven en alle oude versies bewaard moeten blijven in de repositories.

Meer lezen? Klik op het plaatje of op de titel…

Git en GitHub – terughalen vorige versie Meer lezen »