JWT authentication in Blazor

JWT Web Tokens (Json Web Tokens) hebben omstreeks 2010 hun intrede gedaan en ze zijn inmiddels een internet standaard geworden (RFC 7519). Met JWT Web Tokens kan ook het één en ander bewerkstelligd worden m.b.t. de autorisatie en de authenticatie. We zullen het één en ander toelichten aan de hand van een fictieve sportschool die een website heeft. Meer lezen? Klik op het plaatje of op de titel…

JWT authentication in Blazor Meer lezen »