Git en GitHub – terughalen vorige versie (2)

In deze post zullen we nader ingaan op de “private” aanpassingen die betrekking hebben op situaties waarin je remote repository private is en een afspiegeling van je lokale PC mag wezen,

en situaties waarbij je nog niks hebt gepushed naar de remote repository en alles nog lokaal staat en je dingen wil corrigeren alvorens je de daadwerkelijke push doet naar de remote repository.

Voor de “private” situaties kan gebruik gemaakt worden van de git restore en de git reset welke we in deze post nader zullen bekijken. Meer lezen? Klik op het plaatje op op de titel…

Git en GitHub – terughalen vorige versie (2) Meer lezen »