Assemblies in C#

In deze post gaan we het hebben over assemblies. Een assembly kan of een dynamic link library (.dll) of een executable (.exe) zijn. We laten zien hoe we met csc.exe (de csharpcommandline compiler) dynamic link libraries en executables kunnen maken waarbij de .exe gebruik maakt van de dynamic link libraries. Meer lezen? Klik op het plaatje of op de titel…

Assemblies in C# Meer lezen »