Constructors in C#

 1. Inleiding
 2. Constructor
 3. Constructor Chaining
 4. Slot
 5. Voorbeeldprogramma

Inleiding

Je object is geboren uit een klasse en je object gaat nu de wijde wereld in om van alles te ontdekken en te doen. Een constructor is een methode dat automatisch wordt gestart bij de instantiatie van een object. Als rechtgeaarde ouder wil je dat je objecten een zo goed mogelijke start krijgen en constructors kunnen daarbij een handje helpen. De naam van de constructor is gelijk aan de naam van de klasse en als zodanig herkenbaar.

Deze post gaat verder met het voorbeeld dat in de post over object oriëntatie is besproken. Het verdient de aanbeveling eerst de desbetreffende post te lezen alvorens verder te gaan met deze post.

up | down

Constructor

In het eerdere voorbeeld werd op onderstaande manier een object geïnstantieerd waarbij aan de constructor twee waarden werden meegegeven. De constructor zorgt er dan voor dat via een aantal backing variables de object eigenschappen hun waarden krijgen.

// klasse definitie
class Auto

{

 // -- Backing variables - fields --
 private string _merk;
 
private int _milieusticker;
 
private string _vervuilingsgraad;
 
 // Constructor
 
 // (naam is hetzelfde als de naam van de klasse)
 public Auto(string merk, int milieusticker)
 
{
 
   _merk = merk;
 
   _milieusticker = milieusticker;
 
   _vervuilingsgraad = OverJeAuto(milieusticker); 
 
}

 .
 .
}

// Creëer object, instantieer met 2 parameters
Auto mijnAuto = new Auto(
  merk: "GHB (GuanggongHunnenburgBetrieb)",
  milieusticker: (int)Kleur.Grijs);

// En we hebben..
Console.WriteLine(
  "Je bent in het trotse bezit van:");

Console.WriteLine(
  "- een {0}.", 
  mijnAuto.Merk);

Console.WriteLine(
  "- En de Milieusticker van je bolide is {0}." +
  Environment.NewLine,
  (Kleur)mijnAuto.MilieuSticker);
.
.

up | down

Constructor Chaining

Stel dat je bij het instantiëren alleen maar een merk hoefde op te geven en dat op een kwade dag het opgeven van de kleur van je milieusticker opeens verplicht wordt bij het instantiëren. Hoe vang je dan de situatie af dat bij het instantiëren geen milieusticker kleur wordt meegegeven of dat bij het instantiëren helemaal niks wordt meegegeven?

Het kan zelfs tot foutmeldingen leiden als de klasse in een Class Library zit en andere programma’s functies uit die Class Library aanroepen en nog steeds op de oude manier met maar één parameter instantiëren. Het verplicht moeten instantiëren met twee parameters wordt dan een “breaking change”.

Je kunt situaties als hierboven afvangen met Constructor Chaining. Je ziet hieronder een drietal constructors. Er is een constructor met twee parameters, een constructor met één parameter en een constructor zonder parameters:

// klasse definitie
class Auto

{

 .
 .
 // Een Constructor met twee parameters
 public Auto(string merk, int milieusticker)
 
{
 
   _milieusticker = milieusticker;
 
   _merk = merk;
 
   _vervuilingsgraad = OverJeAuto(milieusticker); 
 
}

 // Een Constructor met één parameter
 public Auto(string merk) : 
   this(merk, 
   (int)Kleur.Groen) { }
  
 // Een Constructor zonder parameters
 public Auto() : 
   this("GuanggongHunnenburgBetrieb", 
   (int)Kleur.Groen) { }

 .
 .
}

De this keyword zorgt ervoor dat wordt “doorgechained” naar de constructor met de meeste parameters waardoor je alleen maar in de constructor met de meeste parameters dingen hoeft te doen met backing variables. 

Onze “GHB GuanggongHunnenburgBetrieb” auto in ons voorbeeld gaf vanwege de grijze milieusticker een wat gênante waarde voor de vervuilingsgraad (ultra vervuilend).

Met constructor chaining kunnen we het één en ander in ons voordeel laten doen uitslaan door een groene milieusticker (milieuvriendelijkst) als default waarde mee te geven indien geen kleur wordt meegegeven bij het instantiëren. We krijgen, als we bijvoorbeeld met maar één parameter instantiëren:

Auto mijnAuto = 
new Auto(merk: "GHD (GuanggongHunnenburgBetrieb)");

dit resultaat waarbij de GHD GuanggongHunnenburgBetrieb auto opeens enorm mileuvriendelijk is:

Je bent in het trotse bezit van:
- een GHD (GuanggongHunnenburgBetrieb).
- En de Milieusticker van je bolide is Groen.

Over de vervuilingsgraad van je auto:
- Je voertuig is momenteel de milieuvriendelijkste.

We worden zo niet geconfrontreerd met de gênante situatie dat we een milieusticker kleur moeten opgeven. Op die manier liegen we niet eens, we verzwijgen gewoon dingen, maar we liegen doen we nog steeds niet, toch? 😛

up | down

Slot

In deze post hebben we het gehad over constructors en constructor chaining. In de post over de GAC en de DLL Hell hadden we het gehad over meerdere assembly versies die naast elkaar in de GAC moeten worden gezet. Dit om ervoor te zorgen dat dingen goed blijven gaan als assemblies op een oude manier door programma’s worden aanroepen.

Met constructor chaining hoef je, voor wat betreft het instantiëren, geen meerdere versies naast elkaar aan te houden indien bij het instantiëren extra parameters nodig zijn. Je kunt via constructor chaining default waardes instellen voor datgene wat ontbreekt. Het blijft dan goed gaan als een object wordt geïnstantieerd zonder die extra parameter(s) .

We hebben het één en ander geïllustreerd met onze GuanggongHunnenburgBetrieb auto door default een groene milieusticker toe te kennen als bij het instantiëren de kleur van de mileusticker niet wordt opgeven.

Hopelijk ben je met deze posting weer wat wijzer geworden en ik hoop je weer terug te zien in één van mijn volgende blog posts. Wil je weten wat ik nog meer over C# heb geschreven? Hit the C# button…

up | down


Voorbeeldprogramma

using System;

public enum Kleur
{
  Groen,
  Paars,
  Geel,
  Oranje, 
  Rood,
  Grijs
}

class Auto
{
 // Backing variables - fields
 private string _merk;
 private int _milieusticker;
 private string _vervuilingsgraad;
 
 // Property Merk
 public string Merk
 {
  get { return _merk; }
  set { _merk = value; }
 }
 
 // Property MilieuSticker
 public int MilieuSticker
 {
  get { return _milieusticker; }
  set { _milieusticker = value; }
 }
 
 // Property Vervuilingsgraad
 public string Vervuilingsgraad
 {
  get { return _vervuilingsgraad; }
 }

 // Constructor
 // als 2 parameters zijn opgegeven
 public Auto(string merk, int milieusticker)
 {
  _milieusticker = milieusticker;
  _merk = merk;
  _vervuilingsgraad = OverJeAuto(milieusticker);
 }
 
 // Constructor
 // Als 1 parameter is opgegeven
 public Auto(string merk) :
 this(merk, (int)Kleur.Groen)
 { }

 // Constructor
 // Als geen parameters zijn opgegeven
 public Auto() :
 this("Onbekend merk", (int)Kleur.Groen)
 { }

 // Methode OverjeAuto
 public string OverJeAuto(int kleur)
 {
  string resultaat = "";
  switch (kleur)
  {
   case (int)Kleur.Groen:
      resultaat = 
      "- Je voertuig is momenteel 
       de milieuvriendelijkste.";
      break;
   case (int)Kleur.Paars:
     resultaat = 
     "- Je voertuig zit iets onder de norm, 
       maar voldoet.";
     break;
   case (int)Kleur.Geel:
     resultaat = 
     "- Je voertuig is al wat ouder en 
       iets minder schoon.";
     break;
   case (int)Kleur.Oranje:
     resultaat = 
     "- Je voertuig is tamelijk oud en 
       relatief vervuilend.";
     break;
   case (int)Kleur.Rood:
     resultaat = 
     "- Je voertuig zeer vervuilend!";
     break;
   case (int)Kleur.Grijs:
     resultaat = 
     "- Je voertuig is ultra vervuilend!!";
     break;
     default:
     resultaat = 
     "- Geen gegevens bekend over 
       de vervuilingsgraad.";
     break;
  }
  return resultaat;
 }
}

class MainClass
{
 public static void Main(string[] args)
 {
 // Instantieer
 Auto mijnAuto = new Auto(
 merk: "GHB (GuangzGongHunnenburgBetrieb)");
 
 // En we hebben..
 Console.WriteLine(
 "Je bent in het trotse bezit van:");
 Console.WriteLine(
 "- een {0}.", mijnAuto.Merk);
 
 Console.WriteLine(
 "- En de Milieusticker van je bolide is {0}." +
 Environment.NewLine,
 (Kleur)mijnAuto.MilieuSticker);
 
 Console.WriteLine(
 "Over de vervuilingsgraad van je auto:" +
 Environment.NewLine +
 "{0}" + Environment.NewLine,
 mijnAuto.Vervuilingsgraad); 
 }
}

up

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *